Skip to main content Skip to main menu Skip to search

СТАТУТ ПАРТНЕРІВ БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ

Для кожного Партнера Бренду Оріфлейм важливо прочитати і знати зміст Етичного кодексу Оріфлейм і Правил поведінки, викладених у Статуті, оскільки вони складають основу взаємовідносин компанії та Партнера Бренду Оріфлейм, і є невід'ємною частиною Правил. Дотримання їх є обов'язковим для всіх Партнерів Бренду Оріфлейм незалежно від того, чи був Статут опублікований в корпоративних виданнях або доведений до відома партнерів Бренду Оріфлейм у будь-який інший спосіб. Компанія Оріфлейм залишає за собою право в будь-який момент на свій розсуд припинити реєстрацію (термінувати реєстраційний номер) Партнера Бренду Оріфлейм, який надав неправдиву особисту інформацію або не дотримується правил Статуту. Партнери Бренду Оріфлейм, які втратили реєстраційний номер в Оріфлейм, позбавляються всіх своїх прав і переваг, зокрема своєї структури. Етичний кодекс і Правила поведінки створені для захисту прав Партнерів Бренду Оріфлейм і продиктовані високими стандартами бізнес-етики, відповідно до яких Партнери Бренду Оріфлейм зобов'язані керуватися у своїй діяльності законами своєї країни, крім зобов'язань, викладених у Статуті.

I. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ОРІФЛЕЙМ

Як Партнер Бренду Оріфлейм я зобов'язуюсь дотримуватися наведених нижче принципів ведення бізнесу.

1.1. Неухильно дотримуватися всіх правил, відображених у Статуті Оріфлейм та інших виданнях компанії. Дотримуватися не тільки букви, а й духу Статуту Оріфлейм.

1.2. Вступаючи в ділові відносини як Партнера Бренду Оріфлейм, керуватися головним принципом – ставитися до оточуючих так, як я хотів би, щоб вони ставилися до мене.

1.3. Презентувати продукцію, бізнес-можливості, а також будь-яку інформацію про Оріфлейм своїм клієнтам і Партнерам Бренду Оріфлейм чесно і правдиво. Давати лише ті обіцянки - в письмовій та усній формі – щодо продукції та можливостей, які наведені в Офіційних корпоративних виданнях Оріфлейм. Порівнюючи продукцію і бізнес-можливості Оріфлейм з продукцією і бізнес-можливостями інших компаній, пам'ятати про важливість надання виключно перевіреної офіційної інформації.

1.4. Забезпечити клієнтам важливий і оперативний сервіс в частині обслуговування замовлень і розгляду претензій. У разі необхідності заміни продукції дотримуватися процедури, передбаченої відповідною інструкцією з офіційних джерел.

1.5. Виконувати всі обов'язки Партнера Бренду Оріфлейм (а також спонсора та Директора), що прописані відповідно до досягнутого рівня і викладені в Офіційних корпоративних виданнях Оріфлейм.


1.6. Поводитися відповідно до найвищих етичних стандартів компанії, які передбачають чесність, гідність і відповідальність.

1.7. За жодних обставин не використовувати мережу Оріфлейм для поширення будь-якої іншої продукції або просування послуг, крім схвалених компанією.

1.8. Суворо дотримуватися методу прямих продажів продукції споживачам, а значить не використовувати роздрібні канали дистрибуції будь-якого виду.

1.9 Не допускати поширення інформації двозначного змісту, яка свідомо чи несвідомо може зобразити компанію Оріфлейм в очах громадськості в негативному вигляді.

1.10. Дотримуватися законів своєї країни, а також всіх країн, в яких буде функціонувати моя міжнародна мережа.

1.11. Прийняття умов Етичного кодексу є необхідною умовою укладення Правил.

II. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПАРТНЕРІВ БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

А. «Партнер Бренду Оріфлейм» (далі «Партнер Оріфлейм» / «Партнер») – тут і далі мається на увазі незалежний партнер компанії будь-якого звання і рівня (зокрема Менеджери, Директори і вище).

Б. « Особисте реферальне посилання» - розроблене і підтримується компанією Оріфлейм на власному сайті компанії.

В. Якщо не передбачено інше, в даному документі під ім'ям «Оріфлейм» мається на увазі регіональне представництво компанії, в якому ви реєструвалися як Партнер Бренду Оріфлейм.

Г. «Спонсорська ланцюжок» містить Партнера Бренду Оріфлейм, його спонсора і всіх вищих спонсорів.

Д. «Персональна Група» містить всіх Партнерів Бренду Оріфлейм, залучених спонсором безпосередньо або через інших Партнерів Бренду Оріфлейм його Групи, за винятком Партнерів Оріфлейм в першій лінії, які досягли рівня 22%, і їх Груп.

Е. Під словом «Група» мається на увазі вся структура даного Партнера Бренду Оріфлейм, разом із Партнерами, які досягли рівня 22%, і їх групи.

Ж. «Офіційні корпоративні видання Оріфлейм» містять «План Успіху – видання для Лідерів» (зокрема Статут Оріфлейм), каталоги Оріфлейм і вкладиші до них, Стартовий комплект Партнера Бренду Оріфлейм, брошура «Бізнес і краса», «Велнес-гід», «NovAge. Гід по комплексному догляду за шкірою», і будь-які матеріали, опубліковані на офіційному сайті компанії.

З. «Спонсор» – Партнер Бренду Оріфлейм, який запрошує інших Партнерів в Компанію, знайомить їх з Оріфлейм, навчає і підтримує їх у роботі.

И. «Правила» - правила і умови, а також інші документи, зазначені в них, які встановлюють правила, принципи, права і обов'язки партнерів Бренду Оріфлейм для цілей придбання продукції Оріфлейм, розміщені на сайті www.ua.oriflame.com.


К. «Компанія Оріфлейм», «компанія», «Оріфлейм», «компанія Оріфлейм» - ТОВ «Оріфлейм Україна», код ЕДРПОУ 40609675.

Слова, що починаються з великої літери, але не мають визначення в цьому розділі, мають те саме значення, що і в попередньому розділі «План Успіху – Видання для Лідерів».

2. РЕЄСТРАЦІЯ

2.1. Щоб стати Партнером Бренду Оріфлейм, кандидату потрібна рекомендація вже зареєстрованого Партнера Оріфлейм (Спонсора). У деяких випадках Оріфлейм має право прикріпити майбутнього Партнера до будь-якої наявної структури.

2.2. Реєстрація в якості Партнера Бренду Оріфлейм може бути проведена тільки з особистої згоди кандидата. Партнер Бренду Оріфлейм несе всі несприятливі наслідки в зв'язку з відсутністю такої згоди. Партнер Бренду Оріфлейм може мати тільки один реєстраційний номер.

2.3. Оріфлейм залишає за собою право відмовити кандидату в реєстрації або перереєстрації.

2.4. Партнером Бренду Оріфлейм можна стати після досягнення дієздатного віку, або з письмового дозволу законних представників (батьків, усиновителів або піклувальника) – з 14 років.

2.5. Реєстрація може бути оформлена для фізичних осіб – партнерів в кількості 2 осіб в разі, якщо вони є один одному законним подружжям або батьком і дитиною. Партнери солідарно відповідають за своїми зобов'язаннями перед Оріфлейм в повному обсязі, і компанія може зажадати всі заборгованості з одного або обох партнерів в разі несплати.

2.6. Партнер Бренду Оріфлейм може припинити реєстрацію протягом 30 днів після реєстрації в якості Партнера Бренду Оріфлейм (або протягом іншого терміну, передбаченого законодавством України) і має право вимагати від Оріфлейм в зазначений вище термін повернення грошового внеску за реєстрацію.

2.7. Партнер Бренду Оріфлейм може припинити реєстрацію в термін більше, ніж 30 днів після реєстрації в якості Партнера Бренду Оріфлейм, надіславши письмове повідомлення Оріфлейм. В такому випадку, компанія Оріфлейм не зобов'язана здійснювати повернення грошового внеску, згаданого в п. 2.6 вище.

2.8. Реєстрація Партнера Бренду Оріфлейм в компанії Оріфлейм припиняється через 17 каталогів (1 рік).

2.9. Реєстрація Партнера Бренду Оріфлейм продовжується за фактом внесення щорічної плати, яка автоматично нараховується в замовлення Партнера після закінчення річної реєстрації.

2.10. З урахуванням положень п. 2.8. вище, реєстрація Партнера Бренду Оріфлейм в компанії Оріфлейм припиняється:

- після закінчення 4-х каталогових періодів після реєстрації в Компанію в разі, якщо Партнером Бренду Оріфлейм не було розміщено жодного замовлення з моменту реєстрації,


- після закінчення 17-ти каталогових періодів (1-го року) від дати розміщення останнього замовлення.

При цьому щорічна плата через 17 каталогових періодів (1 рік) не нараховується.

2.11. Колишні Партнери Бренду Оріфлейм або їх законні подружжя можуть бути зареєстровані в Оріфлейм знову в разі дотримання наступного умови: перед повторною реєстрацією має пройти не менше 17-ти повних каталогових періодів після каталогового періоду, в якому Партнер Бренду Оріфлейм розмістив своє останнє замовлення.

У виняткових випадках компанія залишає за собою право змінювати терміни повторної реєстрації на власний розсуд.

2.12. Кандидат в Партнери Бренду Оріфлейм зобов'язаний реєструватися в першу лінію одного зі своїх найближчих родичів (дружини/чоловіка, батька або матері, дітей, рідного брата або сестри), якщо хто-небудь з них вже є Партнером Оріфлейм. Якщо кілька родичів кандидата в Партнери Бренду Оріфлейм вже є Партнерами Оріфлейм, то реєстрація здійснюється в першу лінію відповідно до таких пріоритетів:

1. дружини/чоловіка

2. батька або матері

3. дітей

4. рідних брата/сестри

2.13. Законний чоловік або законна дружина Партнера Бренду Оріфлейм, які також бажають стати Партнерами Бренду Оріфлейм, можуть бути зареєстровані або під тим самим, що і чоловік (дружина), номером, або під окремим реєстраційним номером, але в першій лінії свого чоловіка (дружини). В останньому випадку, якщо один з подружжя бажає припинити своє членство в Оріфлейм з метою спільної реєстрації під одним номером з чоловіком (дружиною), що приєднав(ла)ся до Оріфлейм першим(ою), застосовуються такі правила:

- отримані ним одноразові виплати за досягнення звань будуть відніматися з будь-якого вищого грошової винагороди чоловіка (дружини), який приєднався до Оріфлейм першим, якщо така грошова винагорода є результатом припинення членства чоловіка (дружини) з метою створення спільної реєстрації під одним номером.

- дія реєстрації першого з подружжя призупиняється на термін на 1 рік, а після закінчення зазначеного терміну його реєстрація в Оріфлейм припиняється

- спільна реєстрація подружжя під одним номером може бути здійснена відразу після подачі одним з подружжя заяви на припинення свого членства в Оріфлейм під окремим номером.

2.14. Оріфлейм має право припинити реєстрацію Партнера в Оріфлейм в разі порушення Етичного кодексу або Правил поведінки.

2.15. Оріфлейм залишає за собою право призупинити дію реєстрації Партнера Бренду Оріфлейм на час проведення розслідування порушення.

2.16. Зміна некоректних реєстраційних даних Партнера Бренду Оріфлейм можлива тільки за згодою Оріфлейм при наявності об'єктивних обставин протягом 3-х каталогових періодів з


моменту реєстрації Партнера Бренду Оріфлейм. У разі подання Партнером некоректних реєстраційних даних, Оріфлейм вправі скористатися правом, наданим п. 2.15.

3. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СТРУКТУР

3.1. Партнерам Бренду Оріфлейм забороняється перереєструватися під іншого спонсора. Повторна реєстрація може здійснюватися тільки після припинення реєстрації (термінації) і з дотриманням правила, викладеного в пункті 2.11. У разі розірвання договору з Оріфлейм, Партнер Оріфлейм втрачає свою групу. Група переходить до найближчого вищого спонсору Партнера, який розірвав договір з Оріфлейм. Реєстрація припиняється відповідно до п. 2.8.-

2.10. цього Статуту.

3.2. У разі, якщо Партнер Бренду Оріфлейм скористався пунктом 2.11 цього Статуту і розірвав договір з Оріфлейм з повторною реєстрацією в іншій структурі після відповідного періоду, обумовленого в Статуті, до нього застосовуються спеціальні правила фінансових виплат і розвитку нової структури, викладені в пп. 3.2.1 – 3.2.3.

3.2.1 З метою забезпечення гарантій безпеки бізнесу і збереження цілісності структур для вищих Партнерів Бренду Оріфлейм, жоден Партнер, який перебував в попередній структурі Партнера Бренду Оріфлейм, який здійснив повторну реєстрацію в іншу структуру, не може бути зареєстрований в його нову структуру, навіть виконавши правило розірвання договору з Оріфлейм і повторної реєстрації через встановлений правилами період. Партнер Бренду Оріфлейм, який знову зареєструвався, має право будувати свою нову структуру, запрошуючи нових людей, які ніколи раніше не перебували в його попередній структурі. Виняток з цього правила може бути застосований лише до найближчих родичів Партнера Бренду Оріфлейм: чоловікові (дружині), рідним брату чи сестрі, батькові чи матері, дітям.

3.2.2 Оріфлейм залишає за собою право врахувати в новій реєстрації Партнера Бренду Оріфлейм всі отримані ним раніше одноразові виплати за досягнення звань. Виплати за повторне досягнення цих самих звань можуть не проводитися. Крім цього, компанія залишає за собою право враховувати кваліфікаційну історію Партнера Бренду Оріфлейм під час прийняття рішення щодо його участі в будь-яких заходах і маркетингових акціях компанії.

3.2.3 Оріфлейм залишає за собою право прийняття рішення в будь-яких спірних ситуаціях у випадках порушення заходів, спрямованих на підвищення стабільності структур.

3.3. Передача реєстрації Партнера Бренду Оріфлейм від одного спонсора до іншого можлива тільки в особливих випадках на розсуд компанії Оріфлейм.

3.4. Передача Персональної Групи або частини персональної Групи від одного Партнера Бренду Оріфлейм до іншого не дозволена.

3.5. Партнери Бренду Оріфлейм можуть передати свій реєстраційний номер тільки найближчим родичам – чоловіку (дружині), батькам, дітям, зокрема всиновленим, рідним брату чи сестрі – за умови подання письмової заяви та за згодою компанії Оріфлейм. Партнер Бренду Оріфлейм, який передав свій номер іншій особі згідно з цим правилом, може знову зареєструватися в компанії з дотриманням правила, викладеного в пункті 2.11.

3.6. У разі смерті Партнера Бренду Оріфлейм його реєстраційний номер за рішенням компанії може бути переданий найближчим родичам померлого (законному (законній) чоловікові


(дружині), батькам, дітям, зокрема всиновленим, рідним брату чи сестрі) в разі подачі письмової заяви не пізніше 6-и місяців з дня смерті. В іншому випадку реєстраційний номер анулюється, а виплати, належні померлому, виплачуються спадкоємцям за законом або заповітом в порядку і строки, встановлені законодавством за пред'явленням документів, що засвідчують права спадкоємця на отримання таких виплат.

3.7. Оріфлейм дозволяє Партнеру Бренду Оріфлейм запрошення і реєстрацію нових Партнерів Бренду Оріфлейм тільки після надання в Компанію копії документа, що посвідчує його особу.

4. ОБОВ'ЯЗКИ ПАРТНЕРА БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ

Загальні обов'язки

4.1. Партнер Бренду Оріфлейм повинен діяти згідно з усіма нормативно-правовими актами, постановами і правилами ділового обігу, які застосовуються до його взаємин із компанією Оріфлейм, зокрема положення податкового законодавства, що регулюють реєстрацію Партнера Оріфлейм в якості платника податків, здачу звітності та сплату відповідних податків. Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язується не вживати дій, здатних компрометувати його і компанію в очах клієнтів і громадськості.

4.2. Партнер Бренда Оріфлейм повинен вживати необхідних дій для забезпечення захисту персональних даних, що надаються покупцями, клієнтами, іншими Партнерами Бренду Оріфлейм відповідно до законодавства України в галузі захисту персональних даних.

Обов'язки Партнера Бренду Оріфлейм стосовно клієнтів

4.3. Партнер Бренду Оріфлейм не повинен здійснювати недобросовісні дії щодо клієнта, вводити його в оману.

4.4. На початку розмови з клієнтом Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний ясно і чітко відрекомендуватися як незалежний Партнер Бренду Оріфлейм і пояснити мету свого звернення, незалежно від того, як відбувається спілкування: електронною поштою, на сайті, в соціальній мережі тощо. Від Партнерів Бренду Оріфлейм потрібно гранична точність у зазначенны свого статусу і контактних даних, щоб уникнути помилки, що покупець отримує повідомлення від офіційного представника компанії Оріфлейм. Слово «незалежний» стосовно Партнера Бренду Оріфлейм обов'язкове для використання у всіх випадках – в підписах електронних листів, на візитних картках, персональних сайтах, особистих сторінках в соціальних мережах і т.ын.

4.5. Партнер Бренду Оріфлейм повинен надати клієнту повну і достовірну інформацію про ціну продукції, про наявні умови відстрочки платежів в разі, якщо вони допустимі; про умови оплати; про політику повернення продукції; про умови гарантії; про сервісне обслуговування та терміни доставки. Партнер Бренду Оріфлейм повинен повно і достовірно відповідати на всі питання клієнтів.

4.6. Якщо клієнта не задовольняє якість продукції і, якщо продукція придатна для повторного продажу, протягом розумного терміну Партнер Бренду Оріфлейм надає клієнту право на вибір: здійснити повернення грошей за придбаний товар з одноразовим поверненням такого товару або замінити товар на рівноцінний. Розумний термін повинен бути ясно зазначений і в рівній мірі застосовуватися до прямих і дистанційних продажів (тобто телефоном, поштою або в Інтернеті).


4.7. Під час продажу продукції Партнери Бренду Оріфлейм повинні надавати клієнту бланк роздрібного замовлення, в якому зазначається логотип Оріфлейм, дані Партнера Бренду Оріфлейм, зокрема його ПІБ, адреса і номер телефону, всі істотні умови продажу, гарантійні зобов'язання, терміни гарантії (при наявності такої гарантії на продукцію), її умови, докладна інформація та обмеження, пов'язані з післяпродажним обслуговуванням, найменування та адреса організації, що надає гарантію, термін гарантії та умови усунення недоліків, запропоновані клієнту, чітко обумовлюються в бланку роздрібного замовлення або в іншій супутній документації, що надається разом із продукцією), обмеження, і умови повернення для клієнта. Текст з викладом умов повинен бути надрукований чітко і розбірливо.

4.8. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні використовувати будь-які твердження, які не відповідають істині, є застарілими або іншим чином непридатними, не пов'язаними з конкретною пропозицією або використовуваними будь-яким чином, що може ввести в оману клієнта. Усні чи письмові заяви Партнера Бренду Оріфлейм щодо ефективності продукту повинні повністю відповідати заявам, затвердженим Оріфлейм, і законодавству України.

4.9. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні використовувати некоректні і такі, що вводять в оману, порівняння. Критерії порівняння повинні ґрунтуватися на фактах, які повинні мати об'єктивне підтвердження. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні повідомляти неправдиві відомості стосовно будь-якої іншої компанії, її бізнесу або продукту, прямо або побічно, а також не повинні робити порівняння без вказівки на конкретні критерії порівняння і об'єктивні підтвердження. Партнери Бренду Оріфлейм повинні утримуватися від будь-якого недобросовісного використання імені або репутації, фірмового найменування і товарного знаку інших компаній і їх продукції.

4.10. Партнери Бренду Оріфлейм повинні надавати своїм клієнтам право скасувати замовлення протягом розумного терміну та повернути кошти за поставлену продукцію, якщо така продукція придатна для повторного продажу, як нова.

4.11. Партнер Бренду Оріфлейм повинен підтримувати зв'язок з клієнтом шляхом особистого спілкування, спілкування телефоном або електронною поштою в розумні терміни і в розумні години, щоб не бути настирливим. Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний припинити демонстрацію або презентацію продукції на першу вимогу клієнта.

4.12. Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний надавати клієнтам достовірну інформацію в повній відповідності до принципів чесної торгівлі та принципів забезпечення захисту осіб з обмеженою дієздатністю, згідно з нормами чинного законодавства, наприклад, неповнолітніх.

4.13. Партнер Бренду Оріфлейм не повинен обманювати очікування клієнтів, з повагою і розумінням ставлячись до дефіциту їхнього споживчого досвіду або знань. Забороняється спекулювати на віці, хворобах, розумових або фізичних вадах, нерозумінні ситуації, довірливості або поганому володінні мовою клієнтів, а також використовувати будь-які інші недобросовісні практики.

4.14. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні спонукати людину купувати продукти на підставі заяви про те, що вони можуть знизити або відновити первинну ціну покупки шляхом направлення потенційних клієнтів Партнеру Бренду Оріфлейм для аналогічних покупок, якщо таке зменшення не чи відновлення залежать від будь-якої події, яка ще не відбулася.


4.15. Партнер Бренду Оріфлейм повинен оформляти замовлення клієнтів протягом періоду дії каталогу, за яким клієнт розміщував своє замовлення.


Обов'язки Партнера Бренду Оріфлейм щодо інших Партнерів Бренду Оріфлейм

4.16. Партнерам Бренду Оріфлейм забороняється вживати дії щодо залучення кандидатів інших Партнерів Бренду Оріфлейм до своєї структури, а також втручатися в роботу чужих структур.

4.17. Партнер Бренду Оріфлейм не повинен спотворювати інформацію про фактичні або потенційні обсяги продажів або доходів Партнерів Бренду Оріфлейм. Будь-які уявлення про доходи і продажі повинні бути: (a) правдивими, точними і представленими таким чином, щоб вони не були помилковими, не дезорієнтували або вводили в оману, і (б) заснованими на документованих і обґрунтованих фактах на відповідному ринку. Потенційні Партнери Бренду Оріфлейм повинні (в) бути проінформовані про те, що фактичний заробіток і продажі залежать від самої людини й її навичок, часу, витраченого на процес продажів, зусиль і інших чинників, а також (г) мати достатню інформацію, що дозволяє розумно оцінити можливість отримання доходу.

4.18. Партнер Бренду Оріфлейм не стягує плату з інших Партнерів Оріфлейм або потенційних Партнерів Оріфлейм за будь-які матеріали або послуги, розроблені Оріфлейм, за винятком плати на покриття витрат, безпосередньо пов'язаних з необов'язковим навчанням або зустрічами, проведеними Партнером Бренду Оріфлейм.

Будь-які маркетингові матеріали, розроблені Партнерами Бренду Оріфлейм, повинні відповідати політиці і процедурам Оріфлейм. Партнери Бренду Оріфлейм, які продають схвалені, дозволені законом рекламні або навчальні матеріали іншим Партнерам Оріфлейм: (а) мають право пропонувати тільки матеріали, що відповідають тим самим стандартам, яких дотримується Оріфлейм, (б) не мають права робити покупку таких матеріалів обов'язковим для інших Партнерів Бренду Оріфлейм; (В) мають право надавати Партнеру Бренду Оріфлейм допомогу в продажах за розумною і справедливою вартістю без будь-якого суттєвого прибутку, вартість повинна бути еквівалентною вартості аналогічних матеріалів, доступних на ринку; і (г) мають право пропонувати політику повернення в письмовому вигляді, аналогічну політиці повернення Оріфлейм.

4.19. Партнер Бренду Оріфлейм повинні зв'язуватися з іншими Партнерами Оріфлейм тільки розумним чином і в розумні години, щоб не бути настирливими.

4.20. Партнер Бренду Оріфлейм не повинен примушувати своїх Партнерів робити замовлення через нього, а також встановлювати мінімальний розмір замовлення або його асортимент. Всі Партнери Бренду Оріфлейм можуть розміщувати замовлення будь-якого обсягу безпосередньо в Оріфлейм. Необхідно враховувати, що плата за зберігання та кур'єрські послуги може залежати від обсягу замовлення. Виходячи з цього, кожен Партнер Бренду Оріфлейм повинен самостійно приймати рішення про доцільність розміщення замовлення. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні вимагати або заохочувати інших партнерів Оріфлейм на придбання необґрунтованої кількості продукції або задіяти помічників з продажу. Партнер Бренду Оріфлейм не повинен купувати більше продукції, ніж він/вона очікує реалізувати в рамках розумного обсягу продажів і очікуваного попиту.


4.21. Партнер Бренду Оріфлейм не має права використовувати Оріфлейм для продажу іншої продукції, крім офіційно схваленої компанією, зокрема інтелектуальну продукцію і консалтингові послуги. Рекомендуючи продукцію іншим, Партнер Бренду Оріфлейм повинен використовувати ціни каталогу.

4.22. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні переманювати або залучати продавців інших компаній прямих продажів.

4.23. Партнери Бренду Оріфлейм не повинні несправедливо очорняти продукти іншої компанії, її план продажів і маркетингу або будь-яку іншу особливість іншої компанії.

4.24. Відносини співпраці Партнера з Оріфлейм не є трудовими відносинами. Представляючи можливості Оріфлейм іншим, Партнер Бренда Оріфлейм повинен чітко і ясно поінформувати, що Оріфлейм не пропонує працевлаштування, а надає можливість почати власний незалежний бізнес.

4.25. Партнер Бренду Оріфлейм не має права приймати на себе зобов'язання і виступати від імені компанії Оріфлейм, а також зобов'язується відшкодувати компанії Оріфлейм всі збитки, що виникли в разі недотримання цього правила.

4.26. Партнер Бренду Оріфлейм не може розміщувати замовлення від імені іншого Партнера Бренду Оріфлейм без попередньої письмової згоди останнього.

4.27. Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний стежити за тим, щоб всі Партнери Оріфлейм його Персональної Групи виконували свої зобов'язання щодо оплати перед компанією.

4.28. Спонсор несе відповідальність за навчання, розвиток і мотивацію спонсорованих Партнерів Бренду Оріфлейм.

4.29. Партнер Бренду Оріфлейм не може давати будь-які інтерв'ю засобам масової інформації, будь то телебачення, радіо, періодичні видання або користуватися будь-якою рекламою в ЗМІ (зокрема «вірусною» рекламою: Інтернет, SMS і т.ін.) з використанням імені «Оріфлейм» або

«Oriflame» без попередньої письмової згоди Оріфлейм.

4.30. Партнер Бренду Оріфлейм не повинен вести в соціальних мережах медіа блоги, що вводять аудиторію в оману щодо компанії, продукції, сервісу або здатні завдати шкоди репутації компанії.

5. ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА І ПРИНЦИПИ

5.1. Політика компанії Оріфлейм не передбачає поділу територіальних сфер впливу або франшизу. Жоден Партнер Бренду Оріфлейм не володіє правом здійснювати свій бізнес на умовах поділу територіальних сфер впливу або франшизи. Кожен Партнер Бренду Оріфлейм може займатися створенням бізнесу з Оріфлейм на території обумовлених держав.

5.2. Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний брати до уваги, що компанія Оріфлейм здійснює свою діяльність у багатьох, але не у всіх, країнах світу, суворо дотримуючись зобов'язання щодо безпеки та реєстрації продукції, правила ввезення та інші вимоги, які можуть застосовуватися до торгівлі у відповідній країні. Оріфлейм не несе відповідальності за будь-які збитки, позови і претензії, що виникають з або у зв'язку зі здійсненням Партнерами Бренду Оріфлейм


переміщення товарів у країни, де компанія Оріфлейм не провадить свою діяльність. Повну відповідальність в разі виникнення таких претензій приймає на себе Партнер Бренду Оріфлейм.

5.2.1 . Партнерам Бренду Оріфлейм необхідно утримуватися від придбання продукції Оріфлейм на території однієї країни і її перепродажу на території іншої країни, де Оріфлейм здійснює свою діяльність.

5.3. Партнер Бренду Оріфлейм не є співробітником компанії. На візитній картці та інших подібних документах Партнер Бренду Оріфлейм може назвати себе тільки як «Незалежний Партнер Бренду Оріфлейм» або «Незалежний Партнер Оріфлейм» або, у міру зростання в компанії, «Незалежний Партнер Бренду Оріфлейм – Менеджер» і «Незалежний Партнер Бренду Оріфлейм – Директор».

5.4. Промо матеріали, Особисте реферальне посилання Партнера Бренду Оріфлейм та інші додатки в соціальних мережах, офіційно підтримувані компанією Оріфлейм, можуть використовуватися без додаткового дозволу. Партнери Бренду Оріфлейм не можуть реєструвати особисті сайти або персональні сторінки з доменом, що містить слово Oriflame, однак вони можуть публікувати свої відгуки на офіційному сайті Оріфлейм, стіни блогів і т.ін. Компанія залишає за собою право рецензувати матеріали до публікації. Правила поведінки Партнерів Бренду Оріфлейм в онлайн-середовищі викладені в Додатках 1 і 2.

5.5. Логотипи, фірмове найменування і товарні знаки Оріфлейм не повинні використовуватися Партнерами Бренду Оріфлейм в друкованих матеріалах, електронних матеріалах (зокрема на Інтернет-ресурсах) без попередньої письмової згоди компанії. Якщо така згода отримана, товарний знак, логотип або фірмове найменування повинні використовуватися строго в рамках корпоративного стилю Оріфлейм. Використання корпоративної символіки на Інтернет-ресурсах регулюється Додатком 1.

5.6. Партнери Бренду Оріфлейм без письмового дозволу компанії не мають права виробляти або отримувати з інших джерел, крім Оріфлейм, будь-які друковані/демонстраційні матеріали з використанням товарних знаків або з логотипу Оріфлейм.

5.7. Всі корпоративні друковані матеріали, відео, фотографії, дизайн Оріфлейм захищені авторським правом і не можуть відтворюватися ні повністю, ні частково без попередньої письмової згоди компанії Оріфлейм. В разі дозволеного використання захищених авторським правом матеріалів посилання на Оріфлейм є обов'язковим, воно повинно перебувати в зоні видимості і не викликати сумніви в його достовірності. Додаткові правила щодо використання фотографій та інших матеріалів компанії в Інтернеті наведені в Додатку 1.

5.8. Партнери Бренду Оріфлейм не мають права продавати, демонструвати або виставляти продукцію Оріфлейм в підприємствах роздрібної торгівлі, інтернет-магазинах і аукціонах, наприклад, таких як makeup.com.ua, а також на безкоштовних дошках оголошень, наприклад, olx.ua. Додаткові правила щодо організації продажів в мережі Інтернет наведені в Додатку 1. У підприємствах роздрібної торгівлі також не можуть бути представлені або виставлені на продаж корпоративні видання Оріфлейм. Підприємства, які не є торговими, наприклад, салони краси, можуть бути використані для демонстрації, але не для продажу продукції Оріфлейм.

5.9 Продукти Оріфлейм не повинні розміщуватися для демонстрації в підприємствах, які не є торговими, поруч зі сторонніми продуктами, які не представлені в асортименті Оріфлейм.


5.10. Партнерам Бренду Оріфлейм забороняється автоматичне розміщення постів в нетематичних форумах, використання програм для автоматизованої розсилки спам- повідомлень через базу користувачів, які не давали згоди на отримання подібних розсилок.

5.11. За жодних умов Партнерам Бренду Оріфлейм забороняється переупаковувати продукцію, порушуючи фірмову упаковку Оріфлейм або міняти на ній наліпки. Партнери Бренду Оріфлейм зобов'язані розповсюджувати продукцію компанії тільки в фірмовій заводській упаковці.

5.12. Продукція, що випускається компанією Оріфлейм, не може заподіяти шкоди здоров'ю, якщо при її застосуванні дотримуються всіх вказівок щодо її використання. Компанія Оріфлейм гарантує високу якість своєї продукції і готова відшкодувати обґрунтовані збитки, які виникли в результаті використання неякісного засобу. За збитки, які виникли внаслідок неправильного застосування засобу, компанія відповідальності не несе.

5.13. Оріфлейм залишає за собою право в будь-який час утримувати кошти з будь-якої об'ємної знижки або бонусів в рахунок оплати прострочених рахунків та інших обов'язкових платежів Партнерів Бренду Оріфлейм.

5.14. Оріфлейм залишає за собою право змінювати ціни, асортимент і умови оплати без попереднього повідомлення. Оріфлейм не компенсує об'ємну знижку, бонуси та інші виплати, втрачені внаслідок подібних змін, а також через відсутність продукції на складі.

5.15. Оріфлейм зобов'язується відшкодувати витрати за придбану продукцію Партнеру Бренду Оріфлейм тільки за таких умов:

- повернення здійснене у встановлені компанією терміни;

- сума повернення складає сплачену Партнером Бренду Оріфлейм вартість товару після вирахування всіх знижок, бонусів, грошових винагород, за вирахуванням витрат Оріфлейм на доставку товару, що повертається;

- продукція, що підлягає поверненню, зокрема рекламні друковані матеріали, продукцію з розпродажу і набори з підтримки продажів, повинна бути придатна для подальшого продажу.

У контексті даного пункту, продукція, придатна для подальшого продажу:

- не повинна бути використана, розкрита або зіпсована; і

- не повинна бути з вичерпаним терміном придатності; і

- повинна бути представлена в поточному асортименті Оріфлейм.

5.16. Якщо Партнер Бренду Оріфлейм виявився легальним або нелегальним чином залучений в дискусію або події, що можуть спричинити негативний вплив на імідж і репутацію компанії Оріфлейм, він повинен негайно проінформувати про це компанію.

5.17. Оріфлейм залишає за собою право в односторонньому порядку вносити доповнення і зміни в «План Успіху», кваліфікаційні умови, а також Статут, Етичний кодекс і Правила поведінки Оріфлейм.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ОРІФЛЕЙМ

На додаток до основних вимог, що пред'являються до Партнерів Бренду Оріфлейм, такі правила поширюються на Партнерів директорського рівня і вище. Порушення будь-якого з цих правил може спричинити позбавлення звання і всіх пов'язаних з ним привілеїв, зокрема бонусів та об'ємної знижки, а в окремих випадках і термінацію реєстраційного номера Партнера Бренду Оріфлейм.

6.1. Як Лідер своєї Персональної Групи Директор зобов'язаний протягом кожного каталогового періоду:

а) рекрутувати і постійно розвивати свою Персональну Групу;

б) надавати допомогу і підтримку в мотивації своїм Партнерам Бренду Оріфлейм;

в) проводити тренінги та мотиваційні зустрічі, ставити цілі і контролювати їх досягнення; г) навчати Партнерів Бренду Оріфлейм кращого ведення бізнесу;

д) забезпечувати своїх Партнерів Бренду Оріфлейм своєчасною інформацією щодо різних зустрічей, заходів, тренінгів, новинок компанії і т.ін.;

е) брати участь у всіх семінарах та інших заходах, організованих компанією Оріфлейм;

ж) дотримуватися Етичного кодексу і Правил поведінки компанії Оріфлейм, подавати особистий приклад у всіх справах;

з) відвідувати бізнес-зустрічі з Оріфлейм, що проводяться менеджерами з продажу Оріфлейм.

6.2. Директор Оріфлейм не має права представляти інші компанії прямих продажів.

6.3. Якщо чоловік, дружина або найближчі родичі (а саме: рідний брат або сестра, батько або мати, діти) Директора є представниками будь-якої іншої компанії прямих продажів, такому чоловікові (дружині) або найближчому родичу (згідно з визначенням в цьому пункті 6.3.) забороняється брати участь у діяльності Оріфлейм і залучати компанію Оріфлейм в сферу діяльності своєї компанії. Директори, чиї подружжя або найближчі родичі (згідно з визначенням в цьому пункті 6.3.) працюють в інших компаніях прямих продажів, зобов'язані повідомити про це Оріфлейм.

6.4. У разі смерті Директора його членство в компанії може бути успадковане найближчими родичами відповідно до чинного законодавства відповідної країни. Письмові заяви слід подавати не пізніше 6-ти місяців з моменту смерті, в іншому випадку реєстраційний номер Директора буде термінований. Спадкоємці повинні прийняти і погодитися виконувати всі вимоги правил і умов, обов'язкових для виконання Партнерами Бренду Оріфлейм.

6.5. Директор зобов'язаний дотримуватися всіх додаткових правил та інструкцій компанії Оріфлейм, викладених в письмовому вигляді.

7. ПРОЦЕДУРА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ


Будь-які скарги на порушення даних Етичного кодексу та Правил поведінки Оріфлейм можна адресувати в Оріфлейм і/або безпосередньо генеральному директору компанії в країні перебування Партнера Бренду Оріфлейм.

ДОДАТОК 1.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПАРТНЕРІВ БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ В ІНТЕРНЕТІ

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Даний Статут покликаний визначити правила поведінки Партнерів Бренду Оріфлейм в Інтернеті, яка не порушує прав компанії Оріфлейм і пов'язаних з ними законів та чинних угод.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Оріфлейм пропонує Партнерам Бренду Оріфлейм опцію створення Особистих реферальних посилань на сайті Оріфлейм, а також централізованих онлайн-інструментів продажу і просування продукції і бізнес-можливостей Оріфлейм в Інтернеті.

Партнери Бренду Оріфлейм також можуть створювати власні сайти для обміну інформацією про свою діяльність, продукцію та бізнес-можливості Оріфлейм за умови, що ці носії дають чітко зрозуміти, що вони не є офіційними сайтами компанії в мережі Інтернет. Вказівка на індивідуального власника сайту, контактна інформація, а також посилання на офіційне джерело при цитуванні обов'язково.

3. ІМ’Я ВЕБ РЕСУРСУ

Партнери Бренду Оріфлейм не мають права використовувати слова «Оріфлейм» або

«Oriflame», а також будь-яку іншу Фонетичну імітацію фірмової назви Оріфлейм (Oriflame) в назві домену/піддомену сайту, мобільного додатка, в адресі блогу, сторінки в соціальній мережі (наприклад, Facebook , Instagram), каналу відеохостингу або назви сайту в органічній пошуковій видачі.

Під Фонетичною імітацією розуміється клонування імені бренду за рахунок роботи з літерами, звуками і цифрами (заміни, додавання і/або видалення однієї або декількох літер і/або цифр у назві), що імітують звучання або написання, близьке до оригіналу. Наприклад, Оріфлейм - Орілейм, 0riflame - Orileme і так далі.

Слово «Оріфлейм» або «Oriflame» може бути використано в назві блогу, аккаунта або групи в соціальних мережах в разі, якщо в цій же назві чітко донесено, що дана група (сторінка в соціальній мережі або блог) не є офіційним ресурсом компанії. Наприклад: «Спільнота Лідерів Оріфлейм Київ».

4. ВИМОГИ ДО ВЕБ РЕСУРСУ ПАРТНЕРА БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ

На головній (першій) сторінці будь-якого веб-ресурсу (сайт, блог, сторінка або група в соціальних мережах) або в рекламній кампанії має бути присутня видима, очевидно помітна інформація про те, що власник сайту – є незалежним Партнером Бренду Оріфлейм. При використанні логотипу або торгової марки Оріфлейм на сторінках веб-ресурсу інформація про власника повинна знаходитися в безпосередній близькості від корпоративної символіки.


Контакти Партнера Бренду Оріфлейм (як мінімум прізвище, ім'я, електронну адресу та телефон) повинні бути легко доступні для відвідувачів сайту.

Якщо на сайті Партнера Бренду Оріфлейм присутня опція реєстрації, то в цьому місці сайту також має бути присутня видима і очевидно помітна інформація про те, що реєстрація ініціюється Партнером Бренду Оріфлейм, а не самою Компанією. (Наприклад, «Реєстрація в команду Іванова А.» або реєстрація в команду «Вперед до мрії!»).

Правила цього розділу не поширюються на особисті сторінки, блоги і сайти Партнерів Бренду Оріфлейм, що не мають відношення до діяльності Партнерів в Оріфлейм.

5. ЗМІСТ І ПОСИЛАННЯ

Партнери Бренду Оріфлейм при створенні власного сайту не мають права будь-яким чином копіювати дизайн офіційного сайту Оріфлейм, щоб уникнути можливого непорозуміння з боку відвідувачів. При копіюванні матеріалів з офіційних Інтернет-ресурсів Оріфлейм, таких як сайт, група в соціальних мережах, канал відеохостингу тощо, посилання на джерело матеріалів обов'язкове.

Партнери Бренду Оріфлейм не мають права продавати, демонструвати або виставляти продукцію Оріфлейм в інтернет-магазинах і аукціонах, сайтах з купонними пропозиціями продажів зі знижками, наприклад, таких, як makeup.com.ua, безкоштовних дошках оголошень, наприклад, olx.ua, в додатках для мобільних операційних систем, а також на своїх власних веб- ресурсах (сайт, блог, сторінка в соціальній мережі і т.ін.), зокрема прийом онлайн-платежів. Дозволяється лише рекомендація продукції на власних веб-ресурсах, її опис та збір інформації про бажане замовлення для подальшого оформлення замовлення на офіційному сайті Оріфлейм.

Єдиним можливим способом продажу продукції онлайн є створення свого Особистого реферального посилання Партнера Бренду Оріфлейм (реферального посилання) на офіційному сайті Оріфлейм і використання його на своєму веб-ресурсі.

Використання поняття «Інтернет-Магазин» можливо лише в разі роботи з Особистим реферальним посиланням Партнера Бренду Оріфлейм, для тих ринків, на яких ця опція доступна. У всіх інших випадках використання поняття «Інтернет-Магазин» на власних сайтах Партнерів Бренду Оріфлейм забороняється.

Продукти Оріфлейм не повинні розміщуватися для демонстрації і рекомендуватися на особистих веб-ресурсах Партнерів Бренду Оріфлейм поруч зі сторонніми продуктами, які не представлені в асортименті Оріфлейм.

6. ФОТО І ЗОБРАЖЕННЯ

Компанія Оріфлейм дозволяє своїм Партнерам використовувати:

· Всі зображення, опубліковані в розділі «Бібліотека контенту Оріфлейм» на офіційному сайті Оріфлейм, забезпечені функцією «Поділитися», «Завантажити».

· Інші зображення поточного каталогового періоду, опубліковані на офіційному сайті Оріфлейм, а також в каталозі Оріфлейм, з обов'язковим зазначенням джерела зображення на сайті Оріфлейм під використаним зображенням.


Не дозволяється:

· використовувати зображення з майбутніх каталогів, брошур та інших друкованих видань, не опубліковані на даний момент на офіційному сайті Оріфлейм або в каталозі поточного каталогового періоду.

· Зображення моделей (крім запропонованих в Бібліотеці контенту Оріфлейм).

Всі матеріали, Оріфлейм повинні бути високої якості.

Будь-які претензії і вимоги третіх осіб, які можуть бути отримані компанією Оріфлейм у зв'язку з порушенням правил використання, перерахованих вище об'єктів, будуть перенаправлені Партнеру Бренду Оріфлейм і Партнер Бренду Оріфлейм буде зобов'язаний врегулювати їх за свій рахунок.

7. ЛОГОТИП ОРІФЛЕЙМ

Логотип Оріфлейм може використовуватися тільки в тому форматі, в якому він використовується на офіційній сторінці компанії, і тільки в якості верхнього або нижнього колонтитула сторінки. Будь-яка зміна логотипу, зокрема анімація, заборонена.

8. ПРИСУТНІСТЬ ПАРТНЕРІВ БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Оріфлейм заохочує присутність Партнерів Бренду Оріфлейм в блогах, соціальних мережах і т.ін. ресурсах. Партнери Бренду Оріфлейм можуть публікувати свої відгуки та коментарі про продукцію Оріфлейм, дотримуючись вимог параграфа 1.3 в частині достовірності інформації про властивості продукції. Компанія рекомендує користуватися функцією «Поділитися з друзями» на офіційних Інтернет-ресурсах Компанії для коректного відображення інформації і посилань на джерело.

9. ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ

Партнери Бренду Оріфлейм можуть самостійно займатися просуванням своїх веб-ресурсів в Інтернеті за умови дотримання викладених в Статуті правил поведінки в онлайн-середовищі.

У контекстній рекламі (наприклад, за допомогою сервісу Google Adwords):

  • має бути відображено, що вона була створена незалежним Партнером Бренду Оріфлейм.

· заголовок не повинен вводити в оману, що реклама офіційно розміщена компанією Оріфлейм.

· Партнер Бренду Оріфлейм не має права використовувати в якості ключового слова

«Оріфлейм» або «Oriflame», словосполучення, що включають дані слова, а також будь- яку іншу Фонетичну імітацію фірмової назви Оріфлейм (Oriflame).

Крім цього, при просуванні своїх веб-ресурсів Партнерам Бренду Оріфлейм забороняється:

· цілеспрямоване залучення вже зареєстрованих Партнерів Брендуа Оріфлейм за допомогою розсилок електронною поштою або будь-яких інших цифрових і не цифрових методів залучення.


· автоматичне розміщення постів в нетематичних форумах, використання ботів, тобто програм, для автоматизованої розсилки спам-повідомлень або виконання автоматичних дій, таких як додавання користувачів соціальної мережі в групу/на сторінку.

· розміщення постів комерційного характеру з явним або прихованою пропозицією бізнесу або продукту в форумах, не призначених для цього за своєю тематикою, а також на особистих сторінках соціальних мереж, сайтах і в коментарях до постів організацій і фізичних осіб без згоди останніх.

· просування сторонніх товарів або послуг, спрямованих на Партнерів Бренду Оріфлейм, зокрема навчальних, крім зазначених у Плані Успіху і/або схвалених Оріфлейм, на тих самих акаунтах в соціальних мережах, де Партнер Бренду Оріфлейм просуває продукцію і бізнес можливості Оріфлейм, електронною поштою й іншим цифровими і не цифрових каналами.

· проведення платних тренінгів та вебінарів, які передбачають отримання прибутку, із залученням на них Партнерів Бренду в Оріфлейм.

· просування свого Особистого реферального посилання на інтернет-магазин Оріфлейм в платних рекламних кампаніях, за винятком випадків, коли це посилання просувається через власний сайт, блог, сторінку в соціальних мережах. Дозволяється просування свого особистого веб-ресурсу, на якому розміщене Особисте реферальне посилання Партнера Бренду Оріфлейм.

  • закупівля в рекламних кампаніях ключових запитів, що використовують слова

«Оріфлейм» або «Oriflame», а також будь-яку іншу Фонетичну імітацію фірмової назви Оріфлейм (Oriflame).

Докладныша інформація та практичні приклади щодо дотримання Правил поведінки Партнерів Бренду Оріфлейм в Інтернеті наведена в Довіднику Партнера Бренду Оріфлейм з роботи в Інтернеті.

ДОДАТОК № 2. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ

ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З КЛІЄНТОМ / ПОТЕНЦІЙНИМ ПАРТНЕРОМ БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ ПОТРІБНО:

- Потрібно: представляти себе і компанію Оріфлейм, ділитися корисною інформацією, ідеями про продукцію, сервіс Оріфлейм.

- Потрібно: пояснювати клієнтам мету своїх пропозицій і надавати інформацію про види продукції Оріфлейм.

- Потрібно: відповідати на питання чесно і правдиво.

- Потрібно: робити тільки схвалені Оріфлейм заяви про продукт. Направляти клієнта на веб- сайт Оріфлейм, де він зможе дізнатися більше про продукти та їх заявлені властивості.

- Потрібно: поважати клієнтів, інших Партнерів Бренду Оріфлейм. Не здійснювати насильство, екстремістські дії за расовою, статевою ознаками; не використовувати ненормативну лексику. Виявляти повагу до чужого приватного життя, а також в питаннях, пов'язаних з політикою, релігією і т.ін.


- Потрібно: на вимогу клієнта припинити з ним спілкування.

- Потрібно: здійснювати збір і зберігання персональних даних клієнтів тільки за необхідністю, дотримуючись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних.

- Потрібно: зберігати конфіденційність інформації Оріфлейм. При цитуванні офіційних матеріалів, раніше опублікованих на сайті Оріфлейм, необхідно робити посилання на джерело (наприклад, «опубліковано на сайті www.oriflame.ua, 2020»). Забороняється публікувати конфіденційні матеріали Оріфлейм до офіційної публікації, наприклад, про майбутні запуски продукції або рекрутингові кампанії.

- Потрібно: під час продажу продукції:

- надавати клієнту достовірну інформацію про ціну продукції, умови оплати, терміни доставки;

- видавати своєму клієнтові письмову форму замовлення;

- повідомляти клієнтові про термін, в який він може зробити скасування замовлення, а також про його право на повернення і відшкодування грошових коштів щодо товарів, що поставляються, які підлягають повторному продажу як нові;

- надавати гарантії щодо продукції Оріфлейм, надавати післяпродажне обслуговування і відповідні процедури оформлення.

- Потрібно: під час спілкування з потенційним Партнером Бренду Оріфлейм:

- інформувати про те, що фактичний заробіток і продажі залежать від самої людини та її навичок, часу, витраченого на процес продажів, зусиль і інших чинників;

- надавати необхідну інформацію про способи отримання доходу за рахунок поширення / продажу продукції.

- нагадувати своєму співрозмовнику про те, що Оріфлейм є Б'юті-компанією соціальних продажів, яка фокусується на постійній розробці інноваційних продуктів. Оріфлейм пропонує якісну продукцію і можливість побудови бізнесу. Даний бізнес може покращити як своє фінансове становище, так і свої особисті якості.

ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ З КЛІЄНТОМ / ПОТЕНЦІЙНИМ ПАРТНЕРОМ БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ НЕ ПОТРІБНО:

- Не потрібно: чинити тиск на клієнта з метою придбання продукції або приєднання до команди.

- Не потрібно: завищувати характеристики продукту. Необхідно чесно і справедливо висвітлювати свій досвід використання продукту, завжди звертатися до анотації продукту або іншої інформації, наданої Оріфлейм.

- Не потрібно: перебільшувати факти про характеристики продукції Оріфлейм, про величину доходу, про свій досвід роботи.

- Не потрібно: вводити в оману, чинити тиск на клієнта.


Не потрібно: соромитися того, що у вас немає відповіді на питання клієнта або ви не впевнені у відповіді. Зверніться до служби підтримки продажів «Оріфлейм», щоб уточнити правильну відповідь, потім поверніться з нею до клієнта.

- Не потрібно: використовувати порівняння, які є некоректними або вводять в оману, з продукцією інших компаній. Критерії порівняння повинні ґрунтуватися на фактах, які можуть бути об'єктивно підтверджені.

Не потрібно: завдавати шкоди діловій репутації інших компаній, переманювати або агітувати клієнтів інших компаній.

- Не потрібно: спонукати людину до купівлі продукції на підставі заяви про те, що вона може знизити її вартість або відновити її закупівельну ціну шляхом направлення інших клієнтів до вас для здійснення аналогічних покупок.