Дані правила і умови, а також інші документи, зазначені в них (далі разом - «Правила») встановлюють правила, принципи, права і обов'язки Партнерів Бренду Оріфлейм. У випадку згоди і прийняття Партнерами Бренду Оріфлейм даних Правил, останні будуть обов'язковою до виконання угодою у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України, яка укладена між Партнерами Бренду Оріфлейм ("Партнер Бренду Оріфлейм", "Партнер Оріфлейм", «Партнер») і ТОВ «Оріфлейм Україна», реєстраційний код 40609675, яке зареєстровано за адресою: 01054, м. Київ, вул. Лисенка, 2/1 ( "Оріфлейм", «компанія», «Компанія», «компанія Оріфлейм»). При прийнятті даних правил Партнерам Бренду Оріфлейм рекомендується роздрукувати і зберегти у себе копію даного документа.

Оріфлейм залишає за собою право періодично переглядати дані Правила, про що Партнерам буде направлено повідомлення. З датою останнього оновлення можна ознайомитися наприкінці Правил. Оріфлейм буде інформувати Партнерів про такі зміни, як описано в даних Правилах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах використовуються наступні визначення:

1.1. Етичний кодекс Оріфлейм та Правила поведінки Партнера Бренду Оріфлейм - набір обов'язкових правил, які складають частину Плану успіху Оріфлейм, регулюють поведінку Партнерів Бренду Оріфлейм по відношенню до Оріфлейм, до покупців і до інших Партнерів Бренду Оріфлейм;

1.2. Партнер Бренду Оріфлейм: будь-яка фізична особа, яка досягла 14 - річного віку, пройшла реєстрацію в Оріфлейм в якості Партнера Бренду Оріфлейм одним з встановлених способів, включаючи серед іншого, он-лайн реєстрацію, і яка безумовно погодилася з положеннями даних Правил. Партнер Бренду Оріфлейм не є працівником Оріфлейм. Будь-яка дія, яку Партнер Бренду Оріфлейм здійснює з продукцією після її придбання, здійснюється Партнером від свого імені. Усі зобов'язання, пов'язані з витратами, ризиками, сплатою податків і дотриманням чинного законодавства України, Партнер Бренду Оріфлейм виконує самостійно;

1.3. Каталог Оріфлейм, Каталог1: паперове або електронне видання, що випускається компанією Оріфлейм, яке містить пропозиції продукції Оріфлейм;

1 Каталог також використовується як внутрішній термін в компанії Оріфлейм, прийнятий серед її працівників і Партнерів Бренду Оріфлейм, скорочений від поняття «Календарний каталожний Період». «Каталог» або «Календарний каталожний період» це - певний календарний період терміном 21 день (28 днів в січні кожного року), має фіксовану дату початку (неділя) і фіксовану дату закінчення (субота). Фіксування дати каталогу відбувається наприкінці календарного року перед наступаючим роком і відбувається згідно з календарними датами. Визначення фіксованої дати початку і закінчення каталогу необхідно:

- для обмеження терміну дії цінової і асортиментної пропозиції на продукцію Оріфлейм;

- для розрахунку і нарахування знижки на придбання продукції Оріфлейм;

- для визначення термінів дії спеціальних програм для Партнерів Бренду Оріфлейм;

- для розрахунку і нарахування винагороди фізичним особам-підприємцям, що співпрацюють з Оріфлейм за договорами про надання послуг;

- для визначення термінів дії спеціальних мотиваційних програм для Партнерів Бренду Оріфлейм;

- для визначення виконання критеріїв по різним бізнес-показникам з метою присвоєння або підтвердження певного статусу у Партнерів Бренду Оріфлейм;

- для визначення виконання критеріїв по різним бізнес-показникам з метою підтвердження участі в мотиваційних заходах компанії.

1.4. Період дії каталогу: період часу, зазначений на обкладинці кожного каталогу, впродовж якого діють пропозиції, зазначені в даному каталозі Оріфлейм;

1.5. Продукція Оріфлейм, Продукція, Продукти: парфумерно-косметична продукція, аксесуари та інша продукція, що реалізується Оріфлейм;

1.6. Торгові марки Оріфлейм: позначення, що служать для індивідуалізації продуктів або ліній продукції, яка реалізується Оріфлейм;

1.7. Територія: Україна;

1.8. Персональні дані: інформація, надана Партнерами при реєстрації Партнером Бренду Оріфлейм, а також будь-яка додаткова інформація, що відноситься прямо або опосередковано до Партнерів, яку останні можуть періодично надавати Оріфлейм.

1.9. Накладна: рахунок / накладна або будь-який інший документ, відповідно до якого Продукція передається Партнеру Бренду Оріфлейм, в якому вказується перелік переданої продукції, дата передачі продукції, загальна вартість покупки в гривнях, номер Партнера Бренду Оріфлейм, що присвоюється йому в момент реєстрації Партнером Бренду Оріфлейм (Реєстраційний номер), та інші необхідні реквізити.

1.10. Сайт: офіційна сторінка Оріфлейм в Інтернеті за адресою https://ua.oriflame.com .

1.11. Річна передплата: плата, що стягується з Партнера Бренду Оріфлейм (одноразово після реєстрації і згодом щорічно за умови продовження співпраці), за реєстрацію на Сайті, можливість купувати Продукцію на Сайті, можливість отримувати інформацію про новинки Продукції та спеціальні пропозиції Оріфлейм, доступ до розширених можливостей Сайту і онлайн інструментів для розвитку бізнесу, а також можливість брати участь в спеціальних пропозиціях Оріфлейм для осіб, що зареєструвалися на Сайті (в тому числі акціях, що проводяться). Вартість Річної передплати (продовження Річної передплати) вказується на Сайті. Оріфлейм вправі змінювати вартість і порядок оплати Річної передплати (продовження Річної передплати), в тому числі скасовувати, знижувати або передбачати спеціальні умови оплати Річної передплати в рамках спеціальних акцій, що проводяться Оріфлейм. Інформація про це буде розміщена на Сайті.

2. РЕЄСТРАЦІЯ; ПРИПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

2.1. Реєстрація на сайті здійснюється за адресою: https://ua.oriflame.com.

2.2. Реєстрація на сайті є обов'язковою для оформлення замовлення.

2.3. Оріфлейм не несе відповідальності за точність і правильність інформації, наданої Партнерами Бренду Оріфлейм при реєстрації.

2.4. Будь-яка фізична особа буде вважатися зареєстрованою Партнером Бренду Оріфлейм після того, як Оріфлейм прийме заявку такого особи і присвоїть їй персональний номер Партнера Бренду Оріфлейм.

2.5. Після реєстрації:

· Партнеру Бренду Оріфлейм буде надано право купувати продукцію Оріфлейм відповідно до даних Правил, а також користуватися іншими перевагами, наданими Оріфлейм;

· Партнер Бренду Оріфлейм буде зобов'язаний суворо дотримуватися даних Правил, а також положень будь-яких згаданих в цих Правилах документів, що є невід'ємною частиною даних Правил. Якщо інше не буде вказано на Сайті, то в перше замовлення, що розміщується Партнером Бренду Оріфлейм на Сайті, включається вартість Річної передплати.

2.6. Якщо в період дії 4 каталогів поспіль після каталогу, що діяв на дату реєстрації Партнера Бренду Оріфлейм, такий новий Партнер Оріфлейм не зробить жодного замовлення, його реєстрація буде анульована.

2.7. Партнер Бренду Оріфлейм, як і Оріфлейм, вправі в будь-який час припинити взаємні відносини без пояснення причин у відповідності з даними Правилами шляхом направлення письмового повідомлення про таке припинення. Рішення про припинення взаємовідносин, ініційоване Оріфлейм, вступає в силу негайно.

2.8. Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, зазначені Партнером при реєстрації. У випадку виникнення у Партнера підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Партнер зобов'язується негайно повідомити про це Оріфлейм, направивши відповідне електронне повідомлення з особистого кабінету або електронний лист за адресою: info@oriflame.ua. До отримання Оріфлейм від Партнера повідомлення про компрометацію логіна та (або) пароля дії, здійснені в особистому кабінеті з використанням такого логіна і пароля, будуть вважатися діями Партнера Оріфлейм.

3. ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ

A. РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Партнер Бренду Оріфлейм може замовити Продукцію, розміщену на сайті Оріфлейм.

3.2. Замовлення вважається розміщеним після виконання наступних кроків:

3.3. Після розміщення Партнером Бренду Оріфлейм замовлення онлайн, таке замовлення не може бути змінено на веб-сайті. Партнер може повністю скасувати замовлення на веб-сайті і створити нове, якщо замовлення не було зібране. В інших випадках необхідно звернутися в Службу підтримки клієнтів за телефоном: 0 800 301 100 або за адресою: info@oriflame.ua

3.4. Після прийняття замовлення Оріфлейм направить Партнеру підтвердження замовлення електронною поштою.

3.5. Разом з замовленою Продукцією Партнер Бренду Оріфлейм отримає накладну, в якій буде вказано перелік замовленої Продукції. Продукція видається Партнеру Бренду Оріфлейм або за його відсутності іншій особі, яка надала (повідомила) електронне підтвердження (секретний код) (якщо тільки умовами доставки видача Продукції можлива лише безпосередньо Партнеру Бренду Оріфлейм та/або тільки при підписанні документів, що підтверджують отримання замовлення). При цьому одержувач повинен підписати Накладну або інший документ, що підтверджує отримання замовлення, або ввести / повідомити електронне підтвердження (секретний код) для отримання замовлення..

3.6. При замовленні онлайн необхідно враховувати наступне:

· Партнеру Бренду Оріфлейм не буде автоматично висланий екземпляр даних Правил, а також інших документів, що складають Угоду, яка є обов‘язковою для Партнера після успішного проходження останнім процедури реєстрації Партнером Бренду Оріфлейм.

3.7. Партнер Бренду Оріфлейм може скасувати оформлені і оплачені Продукти виключно у відповідності з процедурою, яка описана в пункті 4 цих Правил.

3.8. Можна розміщувати замовлення продукції онлайн в будь-який час доби, за винятком періодів певного обмеження доступності сайту Компанії.

3.9. Не всі Продукти доступні в будь-який час. Якщо товару немає на складі в момент розміщення замовлення, Оріфлейм докладе усіх розумних зусиль, щоб проінформувати про це Партнера до завершення його замовлення, щоб Партнер міг змінити замовлення або відмовитися від нього.

3.10. Сайт Оріфлейм може бути недоступний час від часу впродовж обмеженого періоду часу через технічне обслуговування або з інших причин. Оріфлейм не буде нести відповідальність за таку відсутність доступу і не буде приймати пов'язані з цим претензії Партнерів або інших осіб.

B. ЦІНИ І ОПЛАТА

3.11. У виняткових випадках Оріфлейм може дозволити Партнеру розмістити замовлення інших Партнерів Оріфлейм з використанням спеціального онлайн - інструменту. Це можливо тільки на підставі їх чітко вираженого дозволу. У випадку використання цього інструменту такий Партнер буде нести одноосібну відповідальність за будь-які претензії, пов'язані з несанкціонованим розміщенням замовлення, і в цілому за будь-які порушення конфіденційності, а також за будь-які витрати і втрати, які може понести в зв'язку з таким замовленням Оріфлейм або людина, для якої Партнер розмістив замовлення.

3.12. Ціни на Продукти дійсні на момент розміщення замовлення. Усі ціни вказані в українських гривнях і включають ПДВ.

3.13. Оріфлейм залишає за собою право змінювати ціни в будь-який час і на свій власний розсуд. Попереднє повідомлення не вимагається.

3.14. Ціни не включають в себе вартість доставки і будь-які інші платежі і збори, чітко зазначені при оформленні замовлення. Вартість доставки може відрізнятися в залежності від обраного Партнером способу доставки.

3.15. Оріфлейм може періодично надавати знижки. Партнер Бренду Оріфлейм завжди може звернутися з будь-якими питаннями щодо розрахунку цін в службу підтримки клієнтів за телефоном: 0 800 301 100 або за адресою: info@oriflame.ua.

3.16. Оплата продукції проводиться Партнером через платіжні термінали, банківським переказом або будь-яким іншим способом платежу, встановленим Оріфлейм і доведеним до відома Партнера будь-яким доступним способом: електронною поштою, СМС, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Оріфлейм https://ua.oriflame.com, в розділі для Партнерів Бренду Оріфлейм, та ін. Оріфлейм має право надати Партнеру право на оплату Продукції з відстрочкою платежу (в кредит). В цьому випадку оплата Продукції проводиться Партнером впродовж терміну, зазначеного в накладній. Дата накладної є датою виникнення зобов'язання щодо оплати Продукції, якщо інша дата не визначена в накладній в якості дати виникнення зобов'язання щодо оплати.

3.17. Оріфлейм має право в односторонньому порядку відмовити Партнеру Бренду Оріфлейм продати Продукцію на умовах відстрочки платежу.

3.18. Правила продажу Продукції на умовах відстрочки платежу встановлюються Оріфлейм. Оріфлейм має право в односторонньому порядку змінити умови продажу Продукції на умовах відстрочки, про що Партнер повідомляється оголошенням, яке вивішується за місцезнаходженням Оріфлейм або доводиться до його відома будь-яким доступним способом: електронною поштою, СМС, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Оріфлейм https://ua.oriflame.com в розділі для Партнерів Бренду Оріфлейм та ін.

3.19. Оріфлейм інформує Партнера про асортимент Продукції, що продається, шляхом розсилки та іншого поширення товарних каталогів, буклетів, листівок. Регулярність і порядок поширення визначається по розсуд Оріфлейм. Вартість каталогів, буклетів, листівок, що використовуються відповідно до даного пункту для інформування Партнерів, включається в прейскурантну ціну Продукції, в цьому випадку поширення здійснюється без стягнення додаткової плати з Партнера.

3.20. Оріфлейм вправі передати або відступити борг Партнеру Бренду Оріфлейм іншій особі у випадку, якщо Партнер у встановлений строк не оплатить придбаний Товар.

3.21. Для отримання додаткової інформації про способи оплати, включаючи всі можливі умови придбання продукції на умовах відстрочки, необхідно звернутися в службу підтримки клієнтів за телефоном 0 800 301 100 або за адресою: info@oriflame.ua.

C. ДОСТАВКА І ПЕРЕХІД РИЗИКУ ВИПАДКОВОЇ ЗАГИБЕЛІ

3.22. Замовлена Продукція може бути доставлена Партнеру Бренду Оріфлейм тільки в межах території України.

3.23. Партнер Бренду Оріфлейм обирає місце доставки Продукції в процесі здійснення замовлення.

3.24. Оріфлейм зобов'язується обробити і доставити замовлення Партнеру в найкоротші терміни, але не пізніше, ніж через 30 днів після підтвердження замовлення з боку Оріфлейм. Оріфлейм не несе відповідальності за затримки в доставці, викликані не залежними від Оріфлейм обставинами.

3.25. Ризик випадкової загибелі продукції і право власності на продукцію переходять до Партнеру Бренду Оріфлейм в момент отримання Продукції Партнером або за його відсутності третьою особою, що підтверджується підписанням Накладної або іншого документа, що підтверджує отримання замовлення, або шляхом введення/повідомлення електронного підтвердження (секретного коду) у зв’язку з отриманням замовлення.

3.26. Оріфлейм не буде нести відповідальність за неможливість доставки, неправильну або несвоєчасну доставку замовлення внаслідок надання Партнером невірних або неповних Персональних даних, а також у разі відсутності отримувача в місці доставки.

D. ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ОРІФЛЕЙМ

3.27. Оріфлейм гарантує, що Продукція Оріфлейм виготовляється у відповідності з вимогами законодавства Європейського Союзу, а також Етичного кодексу Оріфлейм.

4. ПРАВО НА СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Оріфлейм суворо дотримується правил повернення Продукції, які застосовуються в компанії та зазначені в п. 4.3 даних Правил.

4.2 В момент отримання замовлення Партнер Бренду Оріфлейм повинен перевірити його вміст, щоб переконатися, що воно не містить будь-яких Продуктів, які могли бути пошкоджені під час транспортування. Партнер, або інша особа, яка отримує продукти від імені Партнера, повинні негайно повідомити Відділ претензій шляхом пред'явлення претензії і опису пошкоджень / дефектів, а також висловити своє бажання провести заміну бракованого продукту на аналогічний або повернути його з відшкодуванням вартості товару. Претензію можна пред'явити в будь-якому з СПО, Б’юті-центрів, в Експірієнс-центрі Оріфлейм, а також розмістити онлайн на сайті Компанії за адресою: https://ua.oriflame.com.

4.3 ПРАВО НА ПОВЕРНЕННЯ І ВІДШКОДУВАННЯ

4.3.1 Партнеру Бренду Оріфлейм може скасувати замовлення Продукції без пояснення причин. Це означає, що якщо Партнер передумає або з будь-якої іншої причини вирішить, що не хоче отримати Продукцію, то в такому випадку він може повідомити про це Оріфлейм (тобто скасувати замовлення). В такому випадку Оріфлейм поверне вартість оплаченого замовлення. Оріфлейм має право утримати з Партнера всі витрати, понесені на збір і транспортування даного замовлення до Партнера і назад в Оріфлейм.

4.3.2 Партнеру Бренду Оріфлейм може скасувати замовлення без відшкодування витрат, зазначених в п. 4.3.1, в будь-який час, навіть після отримання підтвердження замовлення електронною поштою, але до моменту початку його збірки.

4.3.3 Для скасування замовлення Партнеру Бренду Оріфлейм може звернутися, в службу підтримки клієнтів за телефоном: 0 800 301 100 або за електронною адресою: info@oriflame.ua . Скасування замовлення вступає в силу з дати отримання компанією Оріфлейм повідомлення від Партнера. Якщо Партнер зателефонує в службу підтримки, щоб повідомити про скасування, то скасування його замовлення вступає в силу з дати такого дзвінка.

4.3.4 При повернення Продукції Партнер отримає повне відшкодування вартості, сплаченої ним за Продукцію. Оріфлейм відшкодує вартість в найкоротші терміни, але в будь-якому випадку впродовж (a) 5 календарних днів з дня отримання від Партнера будь-яких доставлених Продуктів, або (b) якщо Продукція не відвантажена зі складу, 5 календарних днів з дня відправки Партнером повідомлення про відміну замовлення.

4.3.5 Якщо Партнер повертає Продукцію по причині її недоліків або невірного опису, Оріфлейм в повному обсязі відшкодує Партнеру вартість Продукту з недоліками, а також будь-які застосовні витрати на доставку.

4.3.6 Оріфлейм поверне Партнеру гроші в рахунок передоплати або на кредитну карту, дебетову картку або інші засоби, використані для оплати, за заявою Партнера.

4.3.7 Якщо Продукти були доставлені Партнеру Бренду Оріфлейм, то повернення можливе виключно при дотриманні Партнером Оріфлейм наступних умов:

4.3.7.1 Партнер повинен повернути Оріфлейм Продукти без невиправданої затримки, і в будь-якому випадку не пізніше, ніж через 14 днів після отримання замовлення.

4.3.7.2 Продукція не пошкоджена і відповідає опису (в противному випадку див. пункт 4.3.5),

4.3.7.3. Партнер буде нести відповідальність за прямі витрати на повернення Продукції.

Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний зберігати Продукцію і проявляти розумну турботу про неї, поки вона знаходиться в його розпорядженні до повернення компанії Оріфлейм.

4.3.8 Оріфлейм несе обов'язок по доставці Продукції у відповідності з умовами даних Правил. В якості покупця Партнер Бренду Оріфлейм завжди матиме права захисту стосовно Продукції з дефектами або Продукції, яка не відповідає опису, відповідно до законодавства України.

Крім того, Оріфлейм гарантує високу якість всіх Продуктів, маркованих торговою маркою «Oriflame», і підтверджує, що вони виробляються Оріфлейм або на замовлення Оріфлейм у відповідності з найвищими стандартами якості.

5 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПАРТНЕРА БРЕНДУ ОРІФЛЕЙМ

5.1 Партнери Бренду Оріфлейм купують і можуть продавати Продукцію Оріфлейм від свого імені і за свій рахунок. Якщо Партнер Бренду Оріфлейм вирішить торгувати Продукцією Оріфлейм, то в таких випадках буде вважатися, що Партнер діє як незалежна особа (фізична особа-підприємець), а не як агент або працівник Оріфлейм. Партнер Бренду Оріфлейм не має права вести переговори, купувати, продавати або на загальних умовах укладати будь-які угоди від імені або за дорученням Оріфлейм, або від імені або за дорученням будь-якої іншої компанії Групи Оріфлейм.

5.2 Якщо Партнер Бренду Оріфлейм вирішить торгувати продукцією Оріфлейм, в такому випадку Партнеру необхідно отримати всі необхідні дозволи і здійснити всі види реєстрації, необхідні у відповідності з законодавством України для здійснення підприємницької діяльності, і постановку на податковий облік. Партнер Бренду Оріфлейм несе одноосібну відповідальність за звітність і сплату всіх податків і зборів, що застосовуються до такої діяльності.

5.3 Оріфлейм допускає повернення і обмін Продукції, як вказано в Правилах, з боку самого Партнера у випадку придбання ним Продукції від власного імені. У випадку, коли замовлення розміщено від імені інших Партнерів Оріфлейм, повернення такої Продукції також може бути здійснено від імені цих Партнерів. (згідно п. 3.11).

5.4 Партнер Бренду Оріфлейм повинен підтримувати імідж і репутацію компанії Оріфлейм. Партнер зобов'язується не робити ніяких заяв і не виконувати ніяких дій, які можуть нанести збитків іміджу компанії Оріфлейм або Продукції. Партнер Бренду Оріфлейм повинен керувати своїм бізнесом з дотриманням законів України і етики, і не робити ніяких помилкових, таких, що вводять в оману або перебільшених заяв про продукцію та/або про Оріфлейм.

5.5 Партнер Бренду Оріфлейм визнає, що торгові марки Оріфлейм, його фірмове найменування і логотип, інші охоронювані та неохоронювані об’єкти інтелектуальної власності є власністю компанії Оріфлейм, і погоджується жодним чином не порушувати їх.

5.6 При представленні продуктів Оріфлейм, Партнер Бренду Оріфлейм повинен суворо дотримуватися Правил поведінки Партнера Бренду Оріфлейм і Етичного кодексу Оріфлейм.

5.7 Партнер Бренду Оріфлейм може збирати, записувати, зберігати і оновлювати персональну інформацію про своїх покупців (тобто будь-яку інформацію про фізичну особу, яка може бути використана для її ідентифікації). Тому Партнер Бренду Оріфлейм зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства України про захист персональних даних та їх конфіденційність.

5.8 Зокрема, Партнер Бренду Оріфлейм буде вживати відповідні технічні і організаційні заходи безпеки для захисту особистої інформації покупців від випадкового або незаконного знищення, або випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розголошення або доступу, зокрема, коли обробка включає передачу даних по мережі, і щодо будь-яких інших незаконних видів обробки. Беручи до уваги рівень технічного розвитку і витрати на його здійснення, ці заходи повинні забезпечувати рівень безпеки, який відповідатиме ризикам, що пов'язані з обробкою і природою Персональних даних, що захищаються.

5.9 Оріфлейм не несе ніякої відповідальності за будь-які штрафи, витрати, збори і в цілому будь-які витрати, які Партнер може понести внаслідок будь-якого порушення ним чинних законів, включаючи законодавство в сфері захисту Персональних даних. Партнер зобов'язаний відшкодувати Оріфлейм всі збитки, які Оріфлейм може понести в результаті пред'явлення претензій третіми особами в зв'язку з використанням Партнером персональної та іншої конфіденційної інформації третіх осіб.

5.10 Якщо Партнер Бренду Оріфлейм бажає залучити іншу особу з тим, щоб він став Партнером Бренду Оріфлейм, Партнер може отримати певну особисту інформацію безпосередньо від такої особи. При цьому Партнер повинен суворо дотримуватися процедур, встановлених Оріфлейм.

5.11 За жодних обставин Партнер Бренду Оріфлейм не має права розсилати інформаційні, рекламні та/або які б то не було інші повідомлення від імені Оріфлейм.

6 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОРІФЛЕЙМ

6.1 Оріфлейм доставить будь-які замовлені Партнером для себе або своїх покупців Продукти за умови їх наявності.

6.2 Оріфлейм не несе жодної відповідальності за відсутність Продукції на складі.

7 ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

7.1 Оріфлейм може припинити участь Партнера Бренду Оріфлейм шляхом повідомлення, яке негайно вступає в силу за будь-якої з наступних обставин:

· якщо Партнер Бренду Оріфлейм зробить будь-які заяви, що не відповідають дійсності, про продукцію Оріфлейм або надасть Оріфлейм свої персональні дані, які є неточними або такими, що не відповідають дійсності;

· у разі порушення Партнером Бренду Оріфлейм будь-якого з документів, перерахованих в Правилах, в тому числі Етичного Кодексу Оріфлейм, а також в інших випадках.

7.2. Термін реєстрації Партнера Бренду Оріфлейм сплине при відсутності замовлень з його боку впродовж 4-х періодів дії Каталогу підряд після Каталогу, що діяв на дату реєстрації Партнера, або 17 періодів дії Каталогу підряд після Каталогу, що діяв на дату розміщення цим Партнером останнього замовлення або за заявою Партнера, залежно від того, що наступить раніше.

8 РОЗГЛЯД СКАРГ

Будь-які скарги, питання і запити можна подати в Службу підтримки за телефоном: 0 800 301 100 або на електронну адресу: info@oriflame.ua.

9 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1 Будь-яка комерційна (матеріали тренінгів, інформація про маркетинговий план, бізнес - можливості та ін.) або інша інформація, надана з боку Оріфлейм або яка стала відомою Партнеру Бренду Оріфлейм будь-яким іншим чином внаслідок виконання ним даних Правил, якщо вона має відношення до ділових і комерційних операцій Оріфлейм або групи компаній Оріфлейм або до їх виробничих процесів, і не надана останніми Партнеру в якості інформації, що підлягає доведенню до Партнерів Бренду Оріфлейм, вважається безумовно конфіденційною (далі - «Конфіденційна інформація»), і Партнер Бренду Оріфлейм не має права розголошувати або використовувати її без попереднього письмового дозволу Оріфлейм .

9.2 Зобов'язання по збереженню конфіденційності, передбачені даною статтею 9, залишаються в силі і після припинення дії взаємовідносин між Партнером Бренду Оріфлейм і Оріфлейм у відповідності зі ст. 7 даних Правил. Якщо нормативними правовими актами не встановлені заборони або інші додаткові обмеження, то передача Партнером Оріфлейм третім особам Конфіденційної інформації, включаючи відомості інформаційної бази даних інших Паптнерів, опублікування або інше розголошення такої інформації впродовж 3 (трьох) років після припинення участі Партнера Бренду Оріфлейм з будь-якої причини може здійснюватися тільки з письмової згоди Оріфлейм, за винятком випадків надання її уповноваженим державним органам, що мають право на отримання такої інформації у відповідності з законодавством України.

9.3 Обмеження щодо нерозголошення Конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, яка була отримана Партнером Бренду Оріфлейм не внаслідок надання її зі боку Оріфлейм, а отримана з інших джерел до або після її отримання від Оріфлейм.

10 ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Компанія Оріфлейм суворо дотримується Етичного Кодексу Оріфлейм, а також етичного Кодексу Української асоціації прямих продажів. Компанія Оріфлейм вимагає від своїх Партнерів суворо дотримуватися положень цих кодексів.

11 ПОМИЛКИ І ВИПРАВЛЕННЯ

Хоча Оріфлейм докладає розумних зусиль для відображення на цьому сайті точної і актуальної інформації, Оріфлейм не гарантує, що на його веб - сайті не може бути помилок . Помилки введення даних або інші технічні проблеми можуть іноді привести до відображення неточною інформації. Оріфлейм залишає за собою право виправляти можливі неточності або опечатки на своєму сайті , включаючи інформацію про ціни і наявність Продуктів і послуг, і разом з тим Оріфлейм не несе жодної відповідальності за такі помилки. Оріфлейм також залишає за собою право в будь-який час вносити уточнення і / або зміни в характеристики, функціональність або зміст сайту. Якщо Партнер Бренду Оріфлейм помітив будь-яку інформацію або опис, які, на його думку, є неправильними, в цьому випадку він може звернутися в Службу підтримки.

12 ПОСИЛАННЯ

Оріфлейм може надавати посилання на сторонні веб-сайти або ресурси. Надання таких посилань з боку Оріфлейм не означає схвалення ним будь-якої інформації, Продукту або послуги, інформація про яких була передана за таким посиланням. Оріфлейм не несе відповідальності за зміст або результати діяльності будь-якого посилання Інтернету, включаючи інші веб-сайти, на які посилається даний сайт, або які можуть бути доступні на цьому сайті. Оріфлейм просить повідомляти про будь-які помилки або невідповідні матеріали, знайдені на веб-сайтах, на які посилається цей сайт.

13 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Дані Правила регулюються законами України, і будь-які спори, що виникають з або в зв'язку з Правилами, вирішуються тільки в компетентних судах України.

13.2 Якщо будь-яке положення Правил буде визнано незаконним, недійсним або з будь-якої причини не має законної сили, недійсність такого положення не буде впливати на дійсність решти Правил .

13.3 Оріфлейм залишає за собою право оновлювати і змінювати дані Правила, про що Партнерам Бренду Оріфлейм буде направлено відповідне повідомлення. Будь-яка зміна або оновлення вступить в силу з моменту його публікації на сайті Оріфлейм: https://ua.oriflame.com

13.4 Будь-яка така зміна буде вважатися прийнятою, якщо Партнер Бренду Оріфлейм буде продовжувати замовляти Продукти після застосування зміни.

13.5 Оріфлейм може відправляти Партнеру Бренду Оріфлейм попередження, повідомлення, електронні повідомлення і листи, а також зв’язуватися по телефону. Партнер Бренду Оріфлейм може в будь-який час оновити свої вподобання щодо маркетингових повідомлень від Оріфлейм, увійшовши в настройки користувача. Беручи до уваги ці Правила, Партнер Бренду Оріфлейм погоджується, що Оріфлейм буде надсилати Партнеру будь-яку іншу інформацію/повідомлення щодо його договору та/або замовлень на постійному носії, а не в паперовому вигляді (тобто електронною поштою або з допомогою будь-яких інших засобів, призначених особисто для Партнера Бренду Оріфлейм, які дозволять Партнеру зберігати інформацію в місці, доступному для використання в майбутньому, впродовж досить тривалого періоду, а також дозволять Партнеру відтворити таку інформацію в незмінному вигляді).

13.6 Термін оповіщення для будь-якого повідомлення, відправленого у відповідності з даними Правилами, починається з моменту відправки такого повідомлення поштою рекомендованим листом. Якщо повідомлення відправляється за допомогою будь-яких інших засобів, термін оповіщення починається з дня отримання повідомлення. Це не відноситься до інформування Оріфлейм про повернення у відповідності з п. 4 - термін повернення починається з того дня, коли Партнер повідомить Оріфлейм про намір повернути Продукт.

13.7 Оріфлейм надає своїм Партнерам безкоштовний доступ до онлайн - сервісів (розділ «Для Партнерів Бренду Оріфлейм»). При користуванні онлайн - сервісами заборонено публікувати і розсилати повідомлення, які містять насильство, жорстокість або расову ненависть або іншим чином суперечать чинному законодавству.

14 ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Коли Партнер Бренду Оріфлейм реєструється в якості такого, він погоджується з тим, що Оріфлейм, його кінцева холдингова компанія, і будь-яка юридична особа, яка прямо або опосередковано контролюється цією кінцевою холдинговою компанією, а також уповноважені треті особи (тобто Партнери Бренду Оріфлейм, сторонні постачальники і сторонні постачальники послуг) можуть зберігати, використовувати і обробляти (в тому числі з допомогою автоматичних засобів) персональні дані Партнера Бренду Оріфлейм у відповідності з Політикою захисту персональних даних Оріфлейм .

15 ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

15.1 У випадку виникнення будь-яких питань до змісту даних Правил, Партнер Бренду Оріфлейм може звернутися в Оріфлейм електронною поштою info@oriflame.ua або за номером 0 800 301 100.

15.2 Нижче викладена додаткова актуальна інформація про Оріфлейм (ТОВ «Оріфлейм Україна»).

Назва

ТОВ «Оріфлейм Україна»

Адреса

01054, м. Київ, вул. Лисенка, 2/1

Контактна інформація

Тел: 0 800 301 100

e-mail: info@oriflame.ua

Останнє оновлення : 21.06.2021